top of page

tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste 21.12.2022

Rekisterinpitäjä

Iina Kautiainen

Y-tunnus 2568805-9

iina.kautiainen (at) gmail.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Rekisteröityminen asiakasrekisteriin perustuu aina suostumukseen. Suostumus asiakassuhteeseen muodostuu esimerkiksi kun tilaat uutiskirjeen liittyen postituslistalle tai muilla tavoin suostut markkinointi- tai muuhun viestintään (esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai lähettämällä sähköpostia tai viestiä).

En käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Henkilötietojasi käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoitaminen: sähköposteihin vastaaminen, kurssien osallistujalistojen luominen

  • palvelujen markkinointi (postituslista)

  • sinun luvallasi antamaasi palautetta voidaan käyttää markkinoinnissa asiakaskokemuksena (esim. nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa). Antamasi palautteet ja yhteydenotot ovat aina täysin luottamuksellista eikä niitä koskaan käytetä missään julkisessa yhteydessä ilman lupaasi.

Asiakasrekisterissä käsiteltävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa, lomakkeella tai muissa vastaavissa tilanteissa, jossa asiakas luovuttaa tietojaan.

Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista. 

Henkilötietojasi vastaanotan ja käsittelen minä Iina Kautiainen.

 

Säilytän henkilötietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Sähköpostilistalta voit poistua pyytämällä poistoa sähköpostitse tai poistumaan itse jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Huomaathan, että minulla voi olla lakisääteisiä velvoitteita säilyttää joitakin tietojasi sähköposti- ja kirjanpitoarkistossa.

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

  • oikeus tietojen oikaisemiseen

  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

  • oikeus vastustaa käsittelyä

  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Verkkosivuiltani löytyy linkkejä myös muille sivustoille. Nämä kolmansien osapuolten sivustot eivät ole hallinnassani, eikä tämä siten tietosuojakäytäntö koske niitä.

Verkkosivuillani voi olla myös yhteisöpalveluiden pienoisohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat helposti käsitellä sivuston sisältöä erilaisissa yhteisöpalveluissa kuten Instagram-, Facebook-, Spotify- tai LinkedIn-palvelussa. Lisätietoa näiden kolmansien osapuolten tietojen keruu ja käsittelytavoista löydät niiden tietosuojaselosteesta.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen iina.kautiainen (at) gmail.com

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

bottom of page