top of page
5Q1A8669.jpg

FELDENKRAIS®-menetelmä

Feldenkrais®-menetelmä on somaattinen eli kokonaisvaltainen kehollinen oppimismenetelmä,

sensomotorinen uudelleenoppimismenetelmä, joka ottaa huomioon ihmisen kokemuksen eri puolet, niin aistimukset, tunteet, ajatukset ja liikkeen kuin kehomielen ja elämän ympäristön.

Menetelmä pohjautuu ihmisen potentiaaliin oppia, muuttua ja kehittyä koko elämänsä ajan.

Menetelmän tarkoituksena on auttaa ihmisiä toimimaan helpommin, tehokkaammin ja omaehtoisemmin, eli löytää helpompia ja toimivampia tapoja olla ja liikkua elämässään, ei "korjaamalla", vaan tukemalla heidän luontaista kykyään oppia.

Feldenkrais®-menetelmässä lempeiden ja kuuntelevien liikkeiden avulla ihmisen tietoisuus itsestään lisääntyy, kehontuntemus syvenee ja kehonhallinta paranee vahvistuneen kehotietoisuuden ja itsetuntemuksen myötä. Menetelmä perustuu siihen miten opimme, toisin sanoen miten hermostomme oppii, mikä tarkoittaa, että hyödynnämme menetelmässä ns. orgaanista oppimista, jolla olemme jokainen oppineet vauvoina liikkumaan, kehollisen uteliaan tutkimisen, yrityksen ja erehdyksen kautta.

Feldenkrais®-menetelmässä ohjausta on sekä ryhmä- että yksilömuodossa. Molemmat muodot tukevat ihmistä oppimaan tiedostamaan miten he liikkuvat ja miten se vaikuttaa heidän kokemukseensa, millaisia mahdollisuuksia heillä on liikkua ja toimia, eli myös lisäämään vaihtoehtoja ja mukavuutta. Keskiössä on oppiminen, ihmisen kokonaisuuden ja hermoston kanssa työskentely, tietoisuuden lisääminen sekä ihmisen omakuvan laajentuminen, nautinnon, uteliaisuuden ja ihmettelyn kautta, ei missään nimessä stressin, ahdistuksen ja pakon kautta.

Lue lisää ryhmätunneista täältä ja yksilöohjauksesta täältä.

Feldenkrais®-menetelmän kautta, omaa kokemustaan, kehon osien yhteyttä ja yhteistoimintaa havainnoidessaan ihminen tunnistaa itsessään elävää anatomiaa ja alkaa omaksua liikkeessään ja toiminnassaan ekonomisempaa ja ekologisempaa kehonkäyttöä.

Tavallisia seurauksia sekä ryhmä- että yksilöohjauksesta on:

  • nivelten liikkuvuuden lisääntyminen

  • koordinaation ja tasapainon paraneminen

  • ryhdin ja asentotottumusten kohentuminen

  • rentoutuminen ja hengityksen helpottuminen

  • urheilusuoritusten paraneminen

  • tuki-ja liikuntaelinperäisten kipujen väheneminen

  • kehotietoisuuden ja keholäsnäolon vahvistuminen

  • itsetuntemuksen lisääntyminen

  • elämän laadun paraneminen

Lue lisää Feldenkrais® -menetelmästä:

Suomen Feldenkraisyhdistys ry

Kansainvälinen Feldenkrais-liitto (IFF International Feldenkrais Federation)

IFF_Moshe_Feldenkrais_circa_1957_1_h.jpg

MOSHE FELDENKRAIS

Moshe Feldenkrais (1904–1984) oli fyysikko, insinööri, keksijä ja Feldenkrais®-menetelmän kehittäjä.

Feldenkrais oli yksi somatiikan, eli kehomieliyhteyden tutkimisen pioneereja yhdessä muun muassa Ida Rolfin, Milton Tragerin ja Frederick Matthias Alexanderin kanssa, joista jokainen kehitti omaa nimeään kantavan somaattisen menetelmän. Omistaen elämänsä anatomian, fysiologian, neurotieteiden, ihmiskehityksen ja psykologian tutkimukselle, Feldenkrais kehitti viime vuosisadan puolivälissä kokonaisvaltaisen kehollisen oppimismenetelmän.

Feldenkrais syntyi Venäjällä juutalaiseen perheeseen. 14-vuotiaana hän lähti vaeltamaan yksin jalkaisin Palestiinaan, nykyiseen Israeliin. Myöhemmin hän opiskeli fysiikan tohtoriksi Sorbonnen yliopistossa Pariisissa, missä hän työskenteli myös nobelisti Marie Curien tutkimusryhmässä. Pariisissa asuessaan kiinnostus itsepuolustuslajeja kohtaan johti hänet japanilaisen judomestarin ja judon kehittäjän Jigoro Kanon luo. Feldenkrais oli yksi ensimmäisistä eurooppalaisista, jotka ansaitsivat mustan vyön judossa, ja hänet tunnustetaan myös lajin esittelemisestä länsimaissa.


Yksi olennainen syy Feldenkrais -menetelmän syntyyn oli polvivamma, jonka Feldenkrais sai 22-vuotiaana pelatessaan jalkapalloa. Lääkärien antama huono ennuste polvileikkauksen tuloksesta johti siihen, että hän alkoi itse tutkimaan omaa liikkumistaan ja sitä, kuinka vamman kanssa voisi elää. Intensiivinen oman liikkeen havainnointi ja laaja tietämys fysiikan, mekaniikan, neurologian, ihmiskehityksen ja psykologian kentillä johti kehittelemään aistimuksiin ja liikkeeseen perustuvaa oppimismenetelmää, jota hän opetti myöhemmin myös muille.

Työtään kehittäessään Feldenkrais opiskeli muun muassa anatomiaa, fysiologiaa, lapsen kehitystä, evoluutiota, psykologiaa, useita itämaisia ​​tietoisuuspraktiikoita ja muita somaattisia lähestymistapoja. Menetelmään on vaikuttanut suuresti hänen henkilökohtaiset kokemukset, harrastukset, koulutukset sekä loputon uteliaisuus ihmisen kehitystä ja kukoistusta kohtaan. Feldenkrais jatkoi opettamista ja tutkimista koko elämänsä ajan.

bottom of page