top of page
Käsi lepää polven päällä kämmen avoimena ylöspäin, läsnäoloharjoitus
Nainen istuu tuolilla, toinen käsi päälaella, toinen sylissä ja tutkii selkärangan sivutaivutusta Feldenkrais-ryhmätunnilla
Nainen makaa lattialla, omat kädet ympärillään halauksessa

TYHY / tyky
kokonaisvaltaista ja kestävää työhyvinvointia

palautumista ja rauhoittumista,

parempia työasentoja ja liikkuvuutta,

luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja itsetuntemusta!

 

 

Tarjoan työhyvinvointia tukemaan Feldenkrais-menetelmän tunteja, kehotietoisuus- ja läsnäolotyöpajoja sekä somaattisen ja luovan liikkeen työpajoja. Alempaa löydät niistä lisää tietoa.

Tulen myös mielelläni pitämään luentoa esimerkiksi kehotietoisuudesta hyvinvoinnin osana.

Tehdään yhteistyötä kestävän ja terveemmän työkulttuurin puolesta!

lepohetki_minä_edited.jpg

feldenkrais® - tietoisuutta liikkeen kautta®

Feldenkrais®-menetelmä on sensomotorinen oppimismenetelmä, jossa lisääntyneen kehotietoisuuden ja kehontuntemuksen kautta, tuetaan kehoa aivojen neuroplastisuutta hyödyntäen löytämään kehoekonomisia, eli kestäviä ja kokonaisvaltaisia tapoja liikkua ja toimia.

 

Tietoisuutta liikkeen kautta® -ryhmätunnit ovat sanallisesti ohjattuja liiketutkimuksia. Liikkeet tehdään usein makuulla, joskus istuen tai seisten. Tuolilla tehtäviä tai tuolille sovellettavia tunteja on paljon, jotka sopivat erityisen hyvin istumatyötä tekeville että henkilöille, joilla on haasteita lattialle alas- ja ylösmenossa.

Tunneilla tutkitaan ohjatusti oman kokemuksen kautta jotakin tiettyä teemaa, esim. selkärangan kiertoa, niska-hartiaseudun vapautta, lantion liikkuvuutta, hengitystä, olka- ja lonkkanivelen yhteyttä, tasapainoa, dynaamista istuma-asentoa jne.

 

Tunneilla ohjatut liikkeet tehdään hitaasti, rauhassa ja aina rehdisti mukavuusalueella, siten luoden tilaa aistimiselle, rauhoittumiselle ja oppimiselle.

 

 

Tavallisia vaikutuksia Feldenkrais®-menetelmästä:

 • nivelten liikkuvuuden lisääntyminen

 • koordinaation ja tasapainon paraneminen

 • ryhdin ja asentotottumusten kohentuminen

 • palautumisen, rentoutuminen ja hengityksen helpottuminen

 • urheilusuoritusten paraneminen

 • tuki-ja liikuntaelinperäisten kipujen väheneminen

 • kehotietoisuuden ja keholäsnäolon vahvistuminen

 • itsetuntemuksen lisääntyminen

 • kehyhteyden ja kehonkuvan vahvistuminen

 • elämän laadun paraneminen

 

Tunneille osallistuminen ei vaadi liikunnallista taustaa tai tietyn tasoista kuntoa. Liikkeet tehdään aina omaa kehoa kuunnellen sen rajoja kunnioittaen, jolloin jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan tehdä liikkeen, ja näin myös kehittää omaa liikettään riippumatta omasta taustasta ja tilanteesta.

Voit kutsua minut ohjaamaan Tietoisuutta liikkeen kautta® -ryhmätunnin osaksi tapahtumaasi, työ-, yhdistys-, opiskelu- tai harrasteyhteisön hyvinvointia ja kukoistusta tukemaan.

Ota yhteyttä  jos haluat kuulla lisää tai tarjouksen ryhmätunnista tai työpajasta!

DSC_9773.jpg

kehotietoisuus ja läsnäolo

 


kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itsetuntemuksen, kestävän arjen ja oman tuntuisen elämän tukena, rauhoittumiseen ja palautumiseen.

Keho on aina tässä, juuri tässä, ei koskaan missään muualla, ajassa tai tilassa.

Keho on siis mitä mainioin väylä läsnäoloon.

 

Kehotietoisuus on itsesi kokemista ja tuntemista kehosi kautta.

Keho viestii koko ajan kokemuksestasi biologisten tarpeiden, tunteiden, asentojen ja ajatusten kautta. Aistimukset ovat kehon viestejä, jotka viestii tämän hetken kokemuksestasi sekä säätelee ja ohjailee toimintaasi.


Kehotietoisuus- ja läsnäolohetkissä alat hiljalleen palautua itseesi kehosi kautta, löydät tasapainoa hermostossasi, kuulet paremmin kehosi viestit ja pystyt hyödyntämään kokemuksessasi olevaa hiljaista tietoa elämässäsi.


Hetken ohjaus syntyy sanallisen ohjauksen ja sisäisen ohjauksesi vuorovaikutuksessa, tukien sinua löytämään oma polkusi kehosi maailmaan.

Hetkissä sinua kutsutaan

 • laskeutumaan itsesi äärelle, luonnolliseen läsnäoloosi

 • tuomaan ja suuntaamaan huomiota kehollisesi kokemuksesi maisemaan

 • aistimaan, tuntemaan ja kohtaamaan kehosi sellaisena kuin se on

Hetket voivat olla maaten, istuen, seisten ja liikkuen.

Ota yhteyttä  jos sinulle herää mielikuva yhteistyöstä, haluat kysyä lisää tai kuulla tarjouksen kehotietoisuus- tai läsnäolohetkestä!

Maistiaisia kehotietoisuus- ja läsnäolohetkistä löydät Spotifysta

Somat Aamut, ole hyvä!

5Q1A8446_edited.jpg
5Q1A8663.jpg
5Q1A8746.jpg

“The mind is like the wind and the body like the sand: if you want to know how the wind is blowing , you can look at the sand.”

- Bonnie Bainbridge Cohen

somaattinen liike ja tanssi

itsetutkiskelun, itseilmaisun ja uuden kokeilemisen ja kokemisen tukena.

Soma tarkoittaa kehoa elettynä ja koettuna kehosta käsin. Somassa elää kokemuksesi, mielikuvituksesi, intuitiosi, luovuutesi, sisäinen turvasi ja viisautesi. Soma on alati elävä ja muuttuva maisema, sinä.

Somatiikka on omakohtaiseen elettyyn kokemukseen perustuvaa tietoa ja taidetta elää ihmiskehossa.

Somaattisen liikkeen ja tanssin tunneilla sinua kutsutaan

 • luottamaan kehoosi ja kokemukseesi tiedon lähteenä

 • aistimaan kehosi aistimuksia, virtoja, impulsseja ja yhteyksiä

 • liikkumaan kehosi ohjauksessa seuraten sanatonta viisauttasi

 • tuntemaan mitä sinussa liikkuu ja mikä sinua liikuttaa

 • kokemaan itseäsi uusin tavoin

Ota yhteyttä  jos sinulle herää mielikuva yhteistyöstä, haluat kuulla lisää tai tarjouksen somaattisen liikkeen työpajasta!

bottom of page