top of page

Suomen Feldenkraisyhdistyksen
syyskurssi Hengitys, liike ja vuorovaikutus
Turussa 23.9.2023

Tervetuloa syyskuussa Turkuun Suomen Feldenkraisyhdistyksen syyskurssille, Hengitys, liike ja vuorovaikutus!Tiedämme, että elämämme on riippuvainen kyvystämme hengittää, mutta emme välttämättä tietoisesti ajattele miten tapamme hengittää ja sen laatu ovat yhteydessä myös elämämme laatuun. Saatamme tarpeettomasti ja tiedostamattamme hengittää rajoittuneesti, johtuen esim. kivusta tai vanhasta tottumuksesta. Hengityksen monimuotoisuus mahdollistaa elimistömme kokonaisvaltaisen toiminnan, lisää luontaista potentiaaliamme ja vahvistaa läsnäoloa itseen ja ympäristöön.

Suomen Feldenkraisyhdistyksen syyskurssilla tutkimme Feldenkrais-menetelmän avulla hengitystä, liikkeen virtaavuutta, sekä vuorovaikutusta itsen, toisten ja ympäristön kanssa. Feldenkraisin lempeät ja hitaat liikelaadut avaavat mahdollisuuden herkistyä aisteille, oppia hengittämään vapaammin, löytää uudenlaista kehotietoisuutta ja ymmärrystä kehollisista kokemuksista, sekä mahdollisuuksia toimia ja olla vuorovaikutuksessa itsen ja ympäristön kanssa uudella tavalla.

Työpaja sopii kaikille ketkä haluavat oppia tuntemaan itseään ja omaa liikettä syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin.


Aika ja paikka: 23.9.2023 klo 11.30-16.30 Studio Fon, Nahkurinkatu 8 Turku

Ohjaajina Johanna Lapinniemi ja Maria Nurmela

Hinta: 80€ (SFY:n jäsenet 40€)

Ilmoittautuminen: t.e.valtonen@gmail.com 9.9.2023 mennessä

Kurssilla on omavastuu.

bottom of page