top of page
Nainen selinmakuulla hoitopöydällä, Feldenkrais-ohjaaja ohjaa lempeästi kosketuksella ja liikkeellä naisen kättä
Nainen liikkuu puulattialla lempeästi ja itseään kuunnellen
Yksityiskohta puulattialla liikkuvan naisen jaloista

"Movement is life. Life is a process. Improve the quality of the process and you improve the quality of life itself."

— Moshe Feldenkrais

FELDENKRAIS®-menetelmä

on kokonaisvaltainen kehollinen oppimismenetelmä.

Menetelmä pohjautuu ihmisen potentiaaliin oppia, muuttua ja kehittyä koko elämänsä ajan.

 

Menetelmän tarkoituksena on auttaa sinua tuntemaan itsesi paremmin ja kehittää kehollista itsetuntemusta,  jonka kautta voit löytää helpompia ja toimivampia tapoja olla ja liikkua elämässäsi, tukemalla luontaista kykyäsi oppia.

Feldenkrais®-menetelmää käytetään maailmalla mm. kuntoutuksessa,  urheilijoiden ja esittävien taiteiden parissa suorituskyvyn kehittämisessä ja tapaturmien ennaltaehkäisyssä sekä ikääntyessä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Feldenkrais®-menetelmässä lempeiden ja kuuntelevien liikkeiden avulla tietoisuus itsestäsi lisääntyy, kehontuntemuksesi syvenee ja kehonhallintasi paranee. Menetelmä perustuu orgaaniseen oppimiseen, tapaan jolla sinäkin olet oppinut vauvana liikkumaan, kehollisen uteliaan tutkimisen, yrityksen ja erehdyksen kautta.

Feldenkrais®-menetelmä sisältää sekä ryhmä- että yksilötunteja. Molemmat muodot tukevat sinua oppimaan ja tiedostamaan miten liikut, miten se vaikuttaa kokemukseesi ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia sinulla on liikkua ja toimia. Keskiössä on oppiminen, inhimillinen kokonaisuutesi ja hermoston kanssa työskentely, tietoisuuden lisääminen sekä omakuvan laajentuminen, nautinnon, uteliaisuuden ja ihmettelyn kautta, ei koskaan stressin, ahdistuksen ja pakon kautta.

Lue lisää ryhmätunneista täältä ja yksilöohjauksesta täältä.

Feldenkrais®-menetelmän kautta, omaa kokemusta, kehon osien yhteyttä ja yhteistoimintaa havainnoidessasi tunnistat itsessäsi elävän anatomian ja alat omaksua liikkeessäsi ja toiminnassasi ekonomisempaa ja ekologisempaa kehonkäyttöä.

Tavallisia seurauksia sekä ryhmä- että yksilöohjauksesta on:

  • nivelten liikkuvuuden lisääntyminen

  • koordinaation ja tasapainon paraneminen

  • ryhdin ja asentotottumusten kohentuminen

  • rentoutuminen ja hengityksen helpottuminen

  • urheilusuoritusten paraneminen

  • tuki-ja liikuntaelinperäisten kipujen väheneminen

  • kehotietoisuuden ja keholäsnäolon vahvistuminen

  • itsetuntemuksen lisääntyminen

  • elämän laadun paraneminen

Lue lisää Feldenkrais® -menetelmästä:

Suomen Feldenkraisyhdistys ry

Kansainvälinen Feldenkrais-liitto (IFF International Feldenkrais Federation)

Moshe Feldenkrais (lähde International Feldenkrais Federation, IFF)

MOSHE FELDENKRAIS

 

Moshe Feldenkrais (1904–1984) oli fyysikko, insinööri, keksijä ja Feldenkrais®-menetelmän kehittäjä.

Feldenkrais oli yksi somatiikan, eli kehomieliyhteyden tutkimisen pioneereja yhdessä muun muassa Ida Rolfin, Milton Tragerin ja Frederick Matthias Alexanderin kanssa, joista jokainen kehitti omaa nimeään kantavan somaattisen menetelmän. Omistaen elämänsä anatomian, fysiologian, neurotieteiden, ihmiskehityksen ja psykologian tutkimukselle, Feldenkrais kehitti viime vuosisadan puolivälissä kokonaisvaltaisen kehollisen oppimismenetelmän.

Feldenkrais syntyi Venäjällä juutalaiseen perheeseen. 14-vuotiaana hän lähti vaeltamaan yksin jalkaisin Palestiinaan, nykyiseen Israeliin. Myöhemmin hän opiskeli fysiikan tohtoriksi Sorbonnen yliopistossa Pariisissa, missä hän työskenteli myös nobelisti Marie Curien tutkimusryhmässä. Pariisissa asuessaan kiinnostus itsepuolustuslajeja kohtaan johti hänet japanilaisen judomestarin ja judon kehittäjän Jigoro Kanon luo. Feldenkrais oli yksi ensimmäisistä eurooppalaisista, jotka ansaitsivat mustan vyön judossa, ja hänet tunnustetaan myös lajin esittelemisestä länsimaissa.


Yksi olennainen syy Feldenkrais -menetelmän syntyyn oli polvivamma, jonka Feldenkrais sai 22-vuotiaana pelatessaan jalkapalloa. Lääkärien antama huono ennuste polvileikkauksen tuloksesta johti siihen, että hän alkoi itse tutkimaan omaa liikkumistaan ja sitä, kuinka vamman kanssa voisi elää. Intensiivinen oman liikkeen havainnointi ja laaja tietämys fysiikan, mekaniikan, neurologian, ihmiskehityksen ja psykologian kentillä johti kehittelemään aistimuksiin ja liikkeeseen perustuvaa oppimismenetelmää, jota hän opetti myöhemmin myös muille.

Työtään kehittäessään Feldenkrais opiskeli muun muassa anatomiaa, fysiologiaa, lapsen kehitystä, evoluutiota, psykologiaa, useita itämaisia ​​tietoisuuspraktiikoita ja muita somaattisia lähestymistapoja. Menetelmään on vaikuttanut suuresti hänen henkilökohtaiset kokemukset, harrastukset, koulutukset sekä loputon uteliaisuus ihmisen kehitystä ja kukoistusta kohtaan. Feldenkrais jatkoi opettamista ja tutkimista koko elämänsä ajan.

Fk-Logo_spiral_R_456x199.JPG
bottom of page